top of page

Những người mà bạn gặp trong vùng lân cận của bạn!

Tiêu điểm nhân viên

Chúng tôi có gần 70 nhân viên tại Trường Tiểu Học SAP, một vài trong số họ là người mới đến trường năm nay. Chúng ta hãy hiểu rõ hơn về họ!

bottom of page